laboratorio@indrops.es|+34 981 568 121

Proyecto-Sealab-1-1024x290

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS EN AGUAS INTERIORES MEDIANTE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE NANOSENSÓRICA ROBÓTICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. (2018-2020)

PRIMEIRA XORNADA DE DIFUSIÓN: 13 DE FEBREIRO DE 2019 (podes ver aquí a información)

Programa CONECTA PEME 2018 IN852A 2018/5

Programa: Conecta Peme 2018. Axudas para a realización de proxectos de I+D+i en colaboración entre empresas en áreas estratéxicas para Galicia.

Orzamento Total:          1.056.297,97 €

Empresa Líder:               INDROPS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL S.L.

Empresas socias:           INDUSTRIAS FERRI S.A.   e    IMATIA INNOVATION S.L.

Financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), con cargo ao programa operativo FEDER 2014-2020 dentro do obxectivo principal da operación “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade” (O.T.1) contando con Fondos Estruturáis e de Investimento Europeos.

Data de inicio: 1 de Abril de 2018

Data de finalización: 30 de Setembro de 2020

Obxectivos do proxecto: O proxecto ten por obxectivo desenrolar un novo servizo de monitorización da calidade das augas (SEALAB) baseado no  desenrolo e integración dun laboratorio portátil a bordo dun vehículo de superficie non tripulado de fácil despregue. O laboratorio incorporará nova sensórica baseada no uso de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (Lab-on-a-chip) para a determinación de sustancias prioritarias, medida de parámetros físico-químicos auxiliares e toma de mostra automatizada.

Para acadar este obxectivo xeral propóñense os seguintes obxectivos técnicos:

  • Avanzar nos procedementos de monitorización in-situ de sustancias prioritarias a través da implementación dun nanosensor para medir por lectura electroquímica concentracións de algunhas sustancias prioritarias en augas interiores (continentais, costeiras e de transición)
  • Desenrolar un laboratorio portátil que integre sistema multisensor para medicións in situ de sustancias prioritarias e outros parámetros físico-químicos, así como un sistema de toma de mostras de auga para ser integrado en embarcacións non tripuladas (USV).
  • Optimizar o uso de embarcacións non tripuladas (USV) para a monitorización da calidade das augas costeiras e de transición, mellorando a propulsión, o posicionamento, as comunicacións e a navegación para dar resposta ás necesidades concretas do servizo e asegurar a representatividade das mostras.
  • Facilitar a empleabilidade do servizo ao usuario final a través da implementación de aplicacións software que faciliten a xestión das misións robotizadas e a visualización e interpretación dos datos recollidos.

Ir arriba

O proxecto SEALAB (nº expediente IN852A 2018/5) está cofinanciado por GAIN (Axencia Galega de Innovación. Consellería de economía, emprego e industria. Xunta de Galicia) e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través da convocatoria CONECTA PEME 2018
LOGOS_conectapeme

Ir arriba